Pilots omgevingsvisie: Een mooie stoeipartij. Maar vanaf nu: “Eerst denken, dan doen!”

De Eindrapportage pilots omgevingsvisie is op 25 januari 2016 door minister Schultz van Haegen aangeboden aan de Tweede Kamer. In het pilottraject kon de uitvoeringspraktijk nu al vertrouwd raken met het instrument Omgevingsvisie uit het wetsvoorstel voor de Omgevingswet. De focus in het pilottraject lag op het proces van het maken van een omgevingsvisie! Vragen…

Lees meer »

De Omgevingswet: een feest of een nachtmerrie?

nachtmerrie-door-nieuwe-omgevingswet

De Omgevingswet treedt voor gemeenten, maar ook provincies en het Rijk, in 2018 of 2019 in werking. Dit is dichter bij dan het lijkt, omdat u als bestuurder of ambtenaar voor de: implementatie van de Omgevingswet 2018 nodig heeft; het jaar 2017 gebruikt voor de procedures als bijvoorbeeld het reorganisatieplan en het omgevingsplan; de strategie…

Lees meer »

Een nationale omgevingsvisie ván “de man op straat!”

Het Jaar van de Ruimte is op 15 december 2015 met een slotbijeenkomst groots afgesloten in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Een energieke en inspirerende slot bijeenkomst met zo’n 800 ambtenaren, adviseurs, politici en andere belangstellenden om te dromen, discussiëren en debatteren over hoe Nederland er in 2040 uit zou moeten zien. Ieder vanuit zijn eigen…

Lees meer »

Help! Hoe start uw gemeente met de Omgevingswet?

De praktische werking en de verdere invulling van de Omgevingswet is hét onderwerp van gesprek bij het vierde Congres Omgevingswet in Utrecht van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft op 11 november 2015. Met de Omgevingswet wordt het huidige omgevingsrecht vernieuwd om: meer balans te leggen bij groei gericht op duurzame ontwikkeling en minder bij te…

Lees meer »

Samenwerking: dé uitdaging bij het oplossen van winkelleegstand?

Mijn vorige blog van 21 oktober 2015 “Dreigt totale winkelleegstand voor plaatsen tot 50.000 inwoners?” op basis van een blog van Cor Molenaar heeft vele reacties, meningen en visies opgeleverd. Hiervoor mijn hartelijk dank! In deze blog zal ik de reacties, meningen en visies voor u samenvatten. Branchebreed en voor de sector als totaal is…

Lees meer »

Dreigt totale winkelleegstand voor plaatsen tot 50.000 inwoners?

Leegstand in winkelcentra is een groot probleem in alle gemeenten in Nederland, maar met name in winkelcentra in middelgrote plaatsen buiten de Randstad. Cor Molenaar, Buitengewoon Hoogleraar bij de Erasmus Universiteit, is er in zijn blog van 2 oktober jl. heel duidelijk over. Een totale leegstand dreigt voor plaatsen tot 50.000 inwoners! 7 Oorzaken voor…

Lees meer »

Verliest uw gemeente het voordeel van participatie bij gebiedsontwikkelingen?

In de nieuwe Omgevingswet wordt van initiatiefnemers verwacht dat zij bij plannen vroegtijdig participatie van de omgeving initiëren, maar wat wordt met participatie eigenlijk bedoeld? Wat is participatie? Participatie is het in een vroegtijdig stadium actief betrekken van belanghebbenden in uw gemeente bij complexe (bouw)plannen in hun omgeving. Van cruciaal belang is het om burgers,…

Lees meer »