5 Kansen van een gemeentelijke omgevingsvisie?

omgevingsvisie gemeente

Uit vele open gesprekken afgelopen tijd met wethouders en ambtenaren ruimtelijke en/of stadsontwikkeling van gemeenten door heel Nederland, klein en groot, kwam ook de omgevingsvisie aan de orde. Geregeld spraken we over de volgende vragen:

 1. Wat is een omgevingsvisie in de nieuwe Omgevingswet?
 2. Wat kan een omgevingsvisie voor mijn gemeente opleveren?

Wat is een omgevingsvisie in de nieuwe Omgevingswet?

Een omgevingsvisie is een integraal strategisch plan voor de fysieke leefomgeving (ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud) op terreinen als:

 • ruimtelijke ontwikkeling;
 • natuur en milieu;
 • cultureel erfgoed;
 • water en gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 • verkeer en vervoer.

Voor gemeenten, provincies en het rijk is een omgevingsvisie voor het grondgebied verplicht. Een omgevingsvisie bindt alleen gemeenten, provincies en het rijk zelf.

Wat is de toegevoegde waarde van een omgevingsvisie voor mijn gemeente?

De toegevoegde waarde van een omgevingsvisie voor de gehele gemeente blijkt uit de volgende 5 kansen voor uw gemeente om te “verzilveren”:

 1. een gemeentelijke visie te ontwikkelen: om de risico’s te vermijden van een veranderende woningmarkt, ongewenste (winkel)leegstand en krimp & vergrijzing;
 2. de toegevoegde waarde van de gemeente te bepalen: bewust kiezen om taken en ambities in de fysieke leefomgeving van uw gemeente uit te voeren of juist aan de markt en samenleving over te laten;
 3. de band tussen de leefomgeving en de maatschappij te versterken: de fysieke leefomgeving in uw gemeente in samenhang te beschouwen in de huidige complexe dynamiek van de moderne maatschappij en deze band te versterken;
 4. één integrale gemeentelijke visie te vormen: het beleid in uw gemeente van verschillende sectoren en belanghebbenden wordt samengevoegd én verbonden;
 5. gemeentelijk beleid mét uit te voeren: Anders gezegd uw gemeente maakt haar woorden daadwerkelijk waar: “Woorden mét daden!”

Conclusie:

Een gemeentelijke omgevingsvisie biedt dé KANS om de beleidsdoelen te realiseren met de instrumenten uit de Omgevingswet. Pakt uw gemeente al de kansen van een gemeentelijke omgevingsvisie en zo ja hoe? Uw reactie op deze blog of via info@aranto.nl wordt zeer op prijs gesteld.

Meer weten?

De hierboven vermelde Omgevingsvisie Overijssel ‘Wat betekent dat voor mij als inwoner van de provincie’ geeft een voorbeeld van een provinciale Omgevingsvisie.

Over Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is eigenaar van Aranto. De missie van Aranto is om gemeenten de mogelijkheid te geven om ruimtelijke ontwikkelingen en huisvestingsvraagstukken naar eigen wens te kunnen realiseren!

4 reacties bij “5 Kansen van een gemeentelijke omgevingsvisie?

 1. Theo Fambach zegt:

  Als bestuurder van straks de nieuw gemeente Gooise Meren zeer geïnteresseerd in deze nieuwe ontwikkeling, die nieuwe kansen gaat bieden.

 2. Arjan Bosker zegt:

  Een omgevingsvisie bindt de overheid die zo’n visie vaststelt. En het is verplicht om zo’n visie vast te stellen. Dat is al meteen de eerste misser: er is met de Omgevingswet toch sprake van de vierde decentralisatie? Even goed kan een gemeente niet besluiten om geen visie vast te stellen.
  Denken we overigens nu echt dat een omgevingsvisie het instrument is om veranderingen als vergrijzing, winkelleegstand etc. het hoofd te bieden? Dat type ontwikkelingen hebben gemeenten in veel gevallen al lang afgewogen in hun Woonvisies, detailhandlesvisies etc.

  • Geachte heer Bosker, beste Arjan,

   Allereerst dank voor uw reactie.

   Een korte reactie van mijn kant:

   1. Een goede gemeente heeft een (omgevings)visie om te besturen los van de verplichting.
   2. Een integrale visie in plaats van separaat vastgestelde visies heeft als instrument een toegevoegde waarde bij veranderingen juist door de integrale afweging.

   Met vriendelijke groet,

   Arno Kleine Staarman

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je kunt de volgende HTML opmaak gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>