5 Kansen van een gemeentelijke omgevingsvisie? - Aranto

5 Kansen van een gemeentelijke omgevingsvisie?

omgevingsvisie gemeente

Uit vele open gesprekken afgelopen tijd met wethouders en ambtenaren ruimtelijke en/of stadsontwikkeling van gemeenten door heel Nederland, klein en groot, kwam ook de omgevingsvisie aan de orde. Geregeld spraken we over de volgende vragen:

 1. Wat is een omgevingsvisie in de nieuwe Omgevingswet?
 2. Wat kan een omgevingsvisie voor mijn gemeente opleveren?

Wat is een omgevingsvisie in de nieuwe Omgevingswet?

Een omgevingsvisie is een integraal strategisch plan voor de fysieke leefomgeving (ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud) op terreinen als:

 • ruimtelijke ontwikkeling;
 • natuur en milieu;
 • cultureel erfgoed;
 • water en gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 • verkeer en vervoer.

Voor gemeenten, provincies en het rijk is een omgevingsvisie voor het grondgebied verplicht. Een omgevingsvisie bindt alleen gemeenten, provincies en het rijk zelf.

Wat is de toegevoegde waarde van een omgevingsvisie voor mijn gemeente?

De toegevoegde waarde van een omgevingsvisie voor de gehele gemeente blijkt uit de volgende 5 kansen voor uw gemeente om te “verzilveren”:

 1. een gemeentelijke visie te ontwikkelen: om de risico’s te vermijden van een veranderende woningmarkt, ongewenste (winkel)leegstand en krimp & vergrijzing;
 2. de toegevoegde waarde van de gemeente te bepalen: bewust kiezen om taken en ambities in de fysieke leefomgeving van uw gemeente uit te voeren of juist aan de markt en samenleving over te laten;
 3. de band tussen de leefomgeving en de maatschappij te versterken: de fysieke leefomgeving in uw gemeente in samenhang te beschouwen in de huidige complexe dynamiek van de moderne maatschappij en deze band te versterken;
 4. één integrale gemeentelijke visie te vormen: het beleid in uw gemeente van verschillende sectoren en belanghebbenden wordt samengevoegd én verbonden;
 5. gemeentelijk beleid mét uit te voeren: Anders gezegd uw gemeente maakt haar woorden daadwerkelijk waar: “Woorden mét daden!”

Conclusie:

Een gemeentelijke omgevingsvisie biedt dé KANS om de beleidsdoelen te realiseren met de instrumenten uit de Omgevingswet. Pakt uw gemeente al de kansen van een gemeentelijke omgevingsvisie en zo ja hoe? Uw reactie op deze blog of via info@aranto.nl wordt zeer op prijs gesteld.

Meer weten?

De hierboven vermelde Omgevingsvisie Overijssel ‘Wat betekent dat voor mij als inwoner van de provincie’ geeft een voorbeeld van een provinciale Omgevingsvisie.

Deel dit artikel

Bestel mijn boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet?'

Duurzame gebiedsontwikkeling is essentieel om de vernietiging van de aarde tegen te gaan. Onze planeet biedt voldoende capaciteit voor ieders behoefte - maar dan moet er wel drastisch iets veranderen. Mijn boek werpt een kritisch licht deze veranderingen.

boek-Duurzame-gebiedsontwikkeling-en-de-Omgevingswet

Gerelateerde berichten

Misschien ook interessant voor u?

01/10/19
Dé 10 redenen om mijn boek “Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet” te lezen

Het boek is ook leesbaar en geschikt voor niet-ingewijden, want de leefomgeving is met de Omgevingswet een verantwoordelijkheid van ons…

Lees meer   

19/03/18
Bruisende binnenstad met vervuilende auto’s of schone lucht?

Komende woensdag 21 maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Een van de thema’s, die ook landelijk speelt, zijn…

Lees meer   

15/11/17
Omgevingswetspel? “Mens erger je niet!”

In september ben ik in mijn woongemeente naar een avond over de Omgevingswet geweest. Mijn verwachtingen waren vooraf hooggespannen en…

Lees meer   

4 gedachten over “5 Kansen van een gemeentelijke omgevingsvisie?”

 1. Als bestuurder van straks de nieuw gemeente Gooise Meren zeer geïnteresseerd in deze nieuwe ontwikkeling, die nieuwe kansen gaat bieden.

 2. Een omgevingsvisie bindt de overheid die zo’n visie vaststelt. En het is verplicht om zo’n visie vast te stellen. Dat is al meteen de eerste misser: er is met de Omgevingswet toch sprake van de vierde decentralisatie? Even goed kan een gemeente niet besluiten om geen visie vast te stellen.
  Denken we overigens nu echt dat een omgevingsvisie het instrument is om veranderingen als vergrijzing, winkelleegstand etc. het hoofd te bieden? Dat type ontwikkelingen hebben gemeenten in veel gevallen al lang afgewogen in hun Woonvisies, detailhandlesvisies etc.

  1. Geachte heer Bosker, beste Arjan,

   Allereerst dank voor uw reactie.

   Een korte reactie van mijn kant:

   1. Een goede gemeente heeft een (omgevings)visie om te besturen los van de verplichting.
   2. Een integrale visie in plaats van separaat vastgestelde visies heeft als instrument een toegevoegde waarde bij veranderingen juist door de integrale afweging.

   Met vriendelijke groet,

   Arno Kleine Staarman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *