Duurzaam Bouwen en Duurzaamheid in de nieuwe Omgevingswet - Aranto

Duurzaam Bouwen en Duurzaamheid in de nieuwe Omgevingswet

In het huidige omgevingsrecht ligt de balans te veel bij zekerheid en te weinig bij duurzame ontwikkeling op duurzame ontwikkeling (zie mijn blog “Eén Omgevingswet, waarom eigenlijk?”). In deze blog check ik hoe duurzaam bouwen en duurzaamheid in het wetsvoorstel van de nieuwe Omgevingswet zijn opgenomen en geef ik kansen en uitdagingen die de nieuwe Omgevingswet de bouwsector biedt.

Kansen in de nieuwe Omgevingswet

Als ondernemer in de bouw lijkt een nieuwe Omgevingswet in 2018 wellicht een “ver-van-mijn-bed-show”, maar is dit ook zo? Welke kansen biedt de nieuwe Omgevingswet de bouwsector concreet in relatie tot duurzaam bouwen en duurzaamheid? De nieuwe Omgevingswet biedt de bouwsector kansen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzaamheid. Sterker nog: beide redenen voor een nieuwe Omgevingswet hebben te maken met duurzaamheid, te weten:

 1. Eén Omgevingswet moet zorgen voor samenhang en integraal beleid, en zo zorgen voor meer duurzaamheid.
 2. De balans moet verschuiven van zekerheid naar groei gericht op duurzame ontwikkeling

Door in te springen op deze behoefte aan duurzaamheid kunt u nu en in de toekomst toegevoegde waarde leveren en overleven in een markt waar anderen niet voldoen aan de  eisen van “de klant”.

4 Verbeterdoelen Omgevingswet:

De continue zorg voor de kwaliteit en duurzaamheid van de (fysieke) leefomgeving en ruimte voor ontwikkeling is vastgelegd in de vier verbeterdoelen van de Omgevingswet:

 1. een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving;
 2. het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving;
 3. het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
 4. het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

De verbeterdoelen bieden ruimte en vertrouwen voor het realiseren van duurzame ontwikkeling door bedrijven. Ook deze verbeterdoelen sluiten naadloos aan bij uw behoefte om in de toekomst versneld duurzame toegevoegde maatwerk te kunnen leveren aan uw klanten. In onderstaand figuur is de beleidscyclus als denkmodel voor de Omgevingswet weergegeven.

Memorie van toelichting Omgevingswet
Bron: Memorie van toelichting Omgevingswet: Figuur 1: De beleidscyclus van de Omgevingswet.

Behoefte aan duurzame initiatieven

De gebouwde omgeving in Nederland verandert snel door de volgende ontwikkelingen en trends:

 1. werk is minder plaatsgebonden;
 2. het platteland krijgt steeds meer niet-agrarische functies;
 3. de mobiliteit neemt toe;
 4. het aantal eenpersoonshuishoudens groeit;
 5. de vraag naar woningen, kantoren en winkels door de nieuwe werkelijkheid (of voorheen crisis) is ingezakt;
 6. de bouwsector van grootschalig nieuwbouw (aanbod gestuurd) verschuift naar kleinschalige herontwikkeling (vraaggestuurd);
 7. transparante en slagvaardige uitnodigingsplanologie met burgerparticipatie met als resultaat maatwerk per gebied of locatie.

Déze ontwikkelingen en trends biedt met de duurzaamheidsdoelen in de nieuwe Omgevingswet de bouwsector kansen en uitdagingen met duurzaam bouwen en verduurzaming. De creativiteit en innovatieve capaciteit voor duurzame initiatieven ligt ook nadrukkelijk bij het bedrijfsleven met een faciliterende overheid.

Conclusie:

De nieuwe Omgevingswet biedt volop kansen aan bedrijven die duurzame initiatieven ontwikkelen voor een faciliterende overheid die nu ook ‘Nu al Eenvoudig Beter’ werkt.

Ik ben benieuwd welke kansrijke duurzame initiatieven u ziet in de nieuwe Omgevingswet. En waar zou de overheid u beter kunnen faciliteren? Uw reactie op deze blog wordt zeer op prijs gesteld.

Meer weten?

De hierna vermelde Colleges Kijk op de Omgevingswet van Ed Nijpels geeft een duidelijke impressie hoe de Omgevingswet zorgt voor duurzame projecten!

Meer tips..

In mijn volgende blog o.a. aandacht voor: Wat zijn de ambities, behoeften en uitdagingen van een wethouder ruimtelijke- en stadsontwikkeling? En.. meer tips hoe een wethouder ruimtelijke- en stadsontwikkeling vooruit kan lopen op de nieuwe Omgevingswet.

Deel dit artikel

Bestel mijn boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet?'

Duurzame gebiedsontwikkeling is essentieel om de vernietiging van de aarde tegen te gaan. Onze planeet biedt voldoende capaciteit voor ieders behoefte - maar dan moet er wel drastisch iets veranderen. Mijn boek werpt een kritisch licht deze veranderingen.

boek-Duurzame-gebiedsontwikkeling-en-de-Omgevingswet

Gerelateerde berichten

Misschien ook interessant voor u?

01/10/19
Dé 10 redenen om mijn boek “Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet” te lezen

Het boek is ook leesbaar en geschikt voor niet-ingewijden, want de leefomgeving is met de Omgevingswet een verantwoordelijkheid van ons…

Lees meer   

19/03/18
Bruisende binnenstad met vervuilende auto’s of schone lucht?

Komende woensdag 21 maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Een van de thema’s, die ook landelijk speelt, zijn…

Lees meer   

15/11/17
Omgevingswetspel? “Mens erger je niet!”

In september ben ik in mijn woongemeente naar een avond over de Omgevingswet geweest. Mijn verwachtingen waren vooraf hooggespannen en…

Lees meer   

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *