Dé 10 redenen om mijn boek “Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet” te lezen:

Het boek is ook leesbaar en geschikt voor niet-ingewijden, want de leefomgeving is met de Omgevingswet een verantwoordelijkheid van ons allemaal! Het boek legt de verbinding tussen duurzame gebiedsontwikkeling en het instrumentarium van de Omgevingswet. De gedachte in de Omgevingswet is: 80% is cultuurverandering en mijn boek sluit hierbij aan! Inspirerende voorbeelden vooruitlopend op de…

Lees meer »

Bruisende binnenstad met vervuilende auto’s of schone lucht?

Komende woensdag 21 maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Een van de thema’s, die ook landelijk speelt, zijn bruisende binnensteden. Voor bruisende binnensteden zijn kwakkelende centra in middelgrote steden gebaat bij meer auto’s. En méér autobezoekers betekent, méér winkelomzet dus daarom gratis parkeren! Maar Milieudefensie heeft begin deze maand geclaimd, dat ruim 70%…

Lees meer »

Omgevingswetspel? “Mens erger je niet!”

In september ben ik in mijn woongemeente naar een avond over de Omgevingswet geweest. Mijn verwachtingen waren vooraf hooggespannen en in de aankondiging staat: “Door middel van een spel komen inwoners en andere betrokkenen op een interactieve manier meer te weten over de Omgevingswet. Doel is dat het samen inrichten van de leefomgeving door inwoners,…

Lees meer »

Problemen samenleving vertrekpunt implementatie Omgevingswet!

Schakeldag 29 juni 2017 in ’s Hertogenbosch: “De kracht van samenwerken” Op zeer inspirerende wijze opent bergbeklimmer en expeditieleider Melvin Redeker de Schakeldag 2017: De kracht van samenwerken in het zeer sfeervolle 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Melvin Redeker laat uitvoerende en beleidsmedewerkers bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven zien en voelen hoe je…

Lees meer »

“I Have A Dream” en… de Omgevingswet?

Net als Martin Luther King, Jr. met zijn speech “I Have A Dream” een duidelijk ideaal schetst om te realiseren:  “Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld worden op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter.”…

Lees meer »

Hoe worden ambitieuze gemeentelijke duurzaamheidseisen juridisch vastgelegd?

Uit de menukaart voor juridische borging voor het vastleggen van ambitieuze gemeentelijke duurzaamheidseisen zijn er twee keuzemogelijkheden: privaatrechtelijk of publiekrechtelijk. Privaatrechtelijk Op Duurzaamgebouwd.nl staat bij de blog van Onno Dwars van 21 maart 2017: “Op basis van goede bedoelingen tussen markt en overheid bouwen wij aan een duurzamer Nederland. Deze goede bedoelingen leggen we bindend…

Lees meer »

Goede participatie = voordeelcompensatie!

In de Omgevingswet wordt het moment, dat iemand met succes vergoeding kan vragen voor planschade verlegd (planschade valt onder Afdeling 15.1 Nadeelcompensatie Omgevingswet). Onder de Omgevingswet wordt: planschade niet eerder worden aangevraagd dan het moment van realisatie van het bouwplan. waarde van de onroerende zaak voor en na het uitvoeren van het bouwplan bepaald om…

Lees meer »

Oproep Vereniging Eigen Huis en Neprom bedreigt duurzame gebiedsontwikkeling….

In de Volkskrant “Een beroep op het nieuwe kabinet om verstedelijking vaart en schwung te geven” van 28 april 2017 doen Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis (VEH), en Jan Fokkema, directeur Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) de oproep, dat de rijksoverheid de bouw van huizen moet ondersteunen met geld en beleidsinstrumenten.

Wie of wat zijn Omgevingswetpioniers?

Op 12 april 2017 hebben in de Fokker Terminal in Den Haag ruim 600 mensen zich verzameld om te pionieren in de geest van de Omgevingswet. Uit de 300 pilots, proeftuinen en projecten zijn op het Praktijkfestival Omgevingswet de gemeenten Soest en Leiden en de LivingLabs van het Saxion geselecteerd.

Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gaan over de Omgevingswet! Omgevingswat?

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenteraden in Nederland plaats én medio 2019 treedt de Omgevingswet voor gemeenten in werking….. De Omgevingswet is één van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke uit 1848 en zal een enorme impact op gemeenten hebben, want: 26 wetten worden 1 wet; 5000 wetsartikelen worden…

Lees meer »