Casemanager Ruimte - Aranto

Casemanager Ruimte

Een bestemmingsplan realiseer je met veel mensen tegelijk. Je wil ze graag als een team laten functioneren. Dat lukt lang niet altijd. De kans is dan groot dat jij in je eentje de kar trekt en dat je te veel verantwoordelijkheden op je neemt.

Dat wil je voorkomen. Arno helpt je door vooraf verantwoordelijkheden scherp te verdelen. En tijdens het proces houd je met hem de omgevingsvisie goed in de gaten.

Het gaat natuurlijk niet alleen om het betrekken van je teamleden. Je hebt ook te maken met inwoners en ondernemers. Arno helpt je bij het vinden van de beste oplossing voor alle partijen.

Kortom, met Arno weet je de verantwoordelijkheden goed te verdelen en weet je met enthousiasme rekening te houden met de verschillende standpunten. Arno helpt je bij het geven van presentaties aan inwoners en ondernemers. Of hij is een onafhankelijk procesbegeleider bij partijen die tegenover elkaar staan.

Mijn klanten aan het woord

Waarom kiezen zij voor de visie van Aranto?

Teammanager Toezicht en Handhaving Ruimtelijke Leefomgeving bij Gemeente Apeldoorn

Arno is altijd in staat gebleken dingen vanuit een andere en soms verrassende kant te belichten. Een kwaliteit die in deze tijd van belang is. Welbespraakte veelkunner met heel veel energie. Het was fijn om je in de eenheid en als collega te hebben.

Verander(bege)leider & Adviseur bij Gemeente Apeldoorn

Arno, dank voor je inzet binnen de gemeente Apeldoorn! Ik heb je leren kennen als een creatieve denker met tomeloze energie. Altijd bereid om acute vraagstukken op te pakken en iedereen te mobiliseren om een klus te klaren.

Juridisch adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Gemeente Vijfheerenlanden

Arno heeft ons een aantal maanden ondersteund als juridisch adviseur binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Vijfheerenlanden. Hij is een betrokken collega, die het werk op een enthousiaste manier oppakt. Hij doet dit op een pragmatische en creatieve manier, betrekt daarbij alle disciplines en is zeker ook in staat ‘out of the box’ te denken.

Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer bij Gemeente Nunspeet

Arno Kleine Staarman bijt zich vast in de ingewikkelde problematiek van gebiedsontwikkeling en komt aandragen met een praktische oplossing. Hij heeft met veel energie de afgelopen tien jaar – met af en toe een kleine onderbreking in verband met detachering elders – de werkvoorraad van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer in de gemeente Nunspeet weten in te dammen!