Begeleiden en maken duurzame omgevingsplannen - Aranto

Begeleiden en maken duurzame omgevingsplannen

Je stelt een nieuw omgevingsplan op. De onderzoeksresultaten zijn binnen. Je weet met wat voor grond je te maken hebt. En je weet wat haalbaar is van alle ideeën. Natuurlijk mag je ook de eisen ten aanzien van het milieu en het verkeer niet vergeten. Genoeg om rekening mee te houden dus. En dan staat ook de Omgevingswet van 2022 voor de deur. Hoe zorg je voor een omgevingsplan dat voldoet aan alle eisen tegelijk?

Met Arno heb je je helicopterview in huis. Hij doet niets anders dan werken van visies naar concrete plannen en weer terug. Met zijn ondersteuning heb je je probleemstelling snel helder. En je behoudt het overzicht over de vele onderzoeksresultaten en eisen. Arno is je scherpsrechter tijdens het proces. Zo voorkom je dat je het ‘waarom’ van je plan uit het oog verliest.

Mijn klanten aan het woord

Waarom kiezen zij voor de visie van Aranto?

Teammanager Toezicht en Handhaving Ruimtelijke Leefomgeving bij Gemeente Apeldoorn

Arno is altijd in staat gebleken dingen vanuit een andere en soms verrassende kant te belichten. Een kwaliteit die in deze tijd van belang is. Welbespraakte veelkunner met heel veel energie. Het was fijn om je in de eenheid en als collega te hebben.

Verander(bege)leider & Adviseur bij Gemeente Apeldoorn

Arno, dank voor je inzet binnen de gemeente Apeldoorn! Ik heb je leren kennen als een creatieve denker met tomeloze energie. Altijd bereid om acute vraagstukken op te pakken en iedereen te mobiliseren om een klus te klaren.

Juridisch adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Gemeente Vijfheerenlanden

Arno heeft ons een aantal maanden ondersteund als juridisch adviseur binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Vijfheerenlanden. Hij is een betrokken collega, die het werk op een enthousiaste manier oppakt. Hij doet dit op een pragmatische en creatieve manier, betrekt daarbij alle disciplines en is zeker ook in staat ‘out of the box’ te denken.

Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer bij Gemeente Nunspeet

Arno Kleine Staarman bijt zich vast in de ingewikkelde problematiek van gebiedsontwikkeling en komt aandragen met een praktische oplossing. Hij heeft met veel energie de afgelopen tien jaar – met af en toe een kleine onderbreking in verband met detachering elders – de werkvoorraad van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer in de gemeente Nunspeet weten in te dammen!