3 Tips voor wethouders in relatie tot de nieuwe Omgevingswet - Aranto

3 Tips voor wethouders in relatie tot de nieuwe Omgevingswet

Als wethouder ruimtelijke en/of stadsontwikkeling kunt u in uw gemeente in de geest van de nieuwe Omgevingswet vooruitlopen op deze wet en ‘Nu al Eenvoudig Beter’ werken (zie mijn blog “‘Nu al eenvoudig beter’ voor u?”). Het voordeel van de nieuwe Omgevingswet hangt uiteraard af van uw ambities, behoeften en uitdagingen. In dit blog geef ik tips hoe u als wethouder ruimtelijke en/of stadsontwikkeling vooruit kan lopen op de nieuwe Omgevingswet.

5 Ambities, behoeften en uitdagingen van wethouders in relatie tot de nieuwe Omgevingswet

Afgelopen tijd heb ik vele open gesprekken gevoerd met wethouders ruimtelijke en/of stadsontwikkeling van gemeenten door heel Nederland, klein en groot. Uit die gesprekken kwamen de volgende 5 persoonlijke ambities, behoeften en uitdagingen in relatie tot de nieuwe Omgevingswet naar voren.

Ambities:

 1. Een visie voor de gemeente hebben en deze visie daadwerkelijk uitvoeren.
 2. Burgers daadwerkelijk laten participeren bij het beleid en uitvoering door gemeenten.
 3. Een cultuuromslag en gedragsverandering bij het ambtelijk apparaat: van toetsing en beleid maken naar onderzoeken van mogelijkheden en stimulering van initiatieven
 4. Vrijwillige regionale samenwerking bij voorbereidingen op de Omgevingswet.
 5. Procedures efficiënter en effectiever laten verlopen.

Behoeften:

 1. Draagvlak voor de visie en de uitvoering van de meerderheid van de bevolking en de raad.
 2. De burgers in de gemeenten efficiënt en effectief te laten participeren.
 3. Een cultuuromslag en gedragsverandering bij het ambtelijk apparaat door de veranderende taken.
 4. Draagvlak in de regio om gezamenlijk de kansen bij voorbereiding op de Omgevingswet te kunnen realiseren.
 5. Aanpassing van het omgevingsrecht door in werking treding van de nieuwe Omgevingswet.

Uitdagingen:

 1. Een breed door de bevolking en raad gedragen gemeentelijke visie daadwerkelijk laten uitvoeren.
 2. Het efficiënt en effectief laten participeren van burgers bij het democratische proces met de raad.
 3. Een cultuuromslag en gedragsverandering bij het ambtelijk apparaat realiseren om kansen en kansrijke initiatieven te creëren.
 4. Regionale gemeentelijke samenwerking vanuit hetzelfde belang en oog voor het verschil in standpunten.
 5. In werking treding van de nieuwe Omgevingswet.

Neemt u hetzelfde waar of juist niet? Ik hoor het graag via een reactie hieronder!

3 tips voor wethouders in relatie tot de nieuwe Omgevingswet

 1. Voer de (omgevings)visie op de gemeente daadwerkelijk uit
 2. Benut kansen van effectieve en efficiënte burgerparticipatie
 3. Stimuleer creativiteit en innovatie door een cultuuromslag en gedragsverandering bij het ambtelijk apparaat

Déze ambities, behoeften en uitdagingen in de nieuwe Omgevingswet bieden u kansen en uitdagingen om ‘Nu al Eenvoudig Beter’ vooruit te lopen op de nieuwe Omgevingswet.

Perfect samengevat in de quote van John F. Kennedy:

Things do not happen. Things are made to happen

Conclusie:

De nieuwe Omgevingswet biedt volop kansen aan wethouders ruimtelijke en/of stadsontwikkeling om ‘Nu al Eenvoudig Beter’ vooruit te lopen op de nieuwe Omgevingswet om kansen en kansrijke initiatieven te realiseren.

Meer weten?

“De winst van de Omgevingswet voor de burger” maakt duidelijk waar u zich als wethouder ruimtelijke en/of stadsontwikkeling zich 200% voor inzet!

http://www.youtube.com/watch?v=cw6y4XBPfO0

Meer tips..

In mijn volgende blog o.a. aandacht voor: Voor een transitie naar een duurzame samenleving is een nieuwe Omgevingswet noodzakelijk om groei gericht op duurzame ontwikkeling en integraal duurzaamheidsbeleid te realiseren? En.. Kansen voor de duurzame gebiedsontwikkeling.

Deel dit artikel

Bestel mijn boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet?'

Duurzame gebiedsontwikkeling is essentieel om de vernietiging van de aarde tegen te gaan. Onze planeet biedt voldoende capaciteit voor ieders behoefte - maar dan moet er wel drastisch iets veranderen. Mijn boek werpt een kritisch licht deze veranderingen.

boek-Duurzame-gebiedsontwikkeling-en-de-Omgevingswet

Gerelateerde berichten

Misschien ook interessant voor u?

01/10/19
Dé 10 redenen om mijn boek “Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet” te lezen

Het boek is ook leesbaar en geschikt voor niet-ingewijden, want de leefomgeving is met de Omgevingswet een verantwoordelijkheid van ons…

Lees meer   

19/03/18
Bruisende binnenstad met vervuilende auto’s of schone lucht?

Komende woensdag 21 maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Een van de thema’s, die ook landelijk speelt, zijn…

Lees meer   

15/11/17
Omgevingswetspel? “Mens erger je niet!”

In september ben ik in mijn woongemeente naar een avond over de Omgevingswet geweest. Mijn verwachtingen waren vooraf hooggespannen en…

Lees meer   

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *