Strategisch adviseur Omgevingsbeleid - Aranto

Strategisch adviseur Omgevingsbeleid

Bij het opstellen van beleid, schaak je op verschillende borden tegelijk. Je hebt het rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid. En je werkt mee aan het regionaal ruimtelijk beleid en het gemeentelijk beleid. Je ontwikkelt niet alleen, je voert ook uit. Zo kom je in aanraking met partij A, maar ook met partij B. En die hebben verschillende belangen. De kans dat je zo nu en dan verdrinkt in allerlei beleidsstukken en belangen is groot. Daar kun je hulp bij gebruiken.

Arno is ‘flexibel waar het kan en vasthoudend waar het moet’. Soms loop je vast, omdat je het project steeds vanuit dezelfde positie bekijkt. Dan kan fris advies wonderen doen. Door Arno’s jarenlange ervaring heeft hij veel processen meegemaakt. Hij ondersteunt je door verschillende invalshoeken te bekijken. Misschien kom je verder door eens contact op te nemen met een andere gemeente. Of is er een partij die je nieuwe inzichten en handvatten kan opleveren. Daarin is Arno flexibel. Hij is vasthoudend als het gaat om de totaalvisie. Die blijft tijdens het hele proces leidend.

Mijn klanten aan het woord

Waarom kiezen zij voor de visie van Aranto?

Teammanager Toezicht en Handhaving Ruimtelijke Leefomgeving bij Gemeente Apeldoorn

Arno is altijd in staat gebleken dingen vanuit een andere en soms verrassende kant te belichten. Een kwaliteit die in deze tijd van belang is. Welbespraakte veelkunner met heel veel energie. Het was fijn om je in de eenheid en als collega te hebben.

Verander(bege)leider & Adviseur bij Gemeente Apeldoorn

Arno, dank voor je inzet binnen de gemeente Apeldoorn! Ik heb je leren kennen als een creatieve denker met tomeloze energie. Altijd bereid om acute vraagstukken op te pakken en iedereen te mobiliseren om een klus te klaren.

Juridisch adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Gemeente Vijfheerenlanden

Arno heeft ons een aantal maanden ondersteund als juridisch adviseur binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Vijfheerenlanden. Hij is een betrokken collega, die het werk op een enthousiaste manier oppakt. Hij doet dit op een pragmatische en creatieve manier, betrekt daarbij alle disciplines en is zeker ook in staat ‘out of the box’ te denken.

Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer bij Gemeente Nunspeet

Arno Kleine Staarman bijt zich vast in de ingewikkelde problematiek van gebiedsontwikkeling en komt aandragen met een praktische oplossing. Hij heeft met veel energie de afgelopen tien jaar – met af en toe een kleine onderbreking in verband met detachering elders – de werkvoorraad van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer in de gemeente Nunspeet weten in te dammen!