Wat zijn de kernwaarden van Nederland en wat is een duurzame Nationale Omgevingsvisie?

Op 17 februari 2017 heeft het Kabinet op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 de eerste stap in het kader van de Omgevingswet gezet naar een Nationale Omgevingsvisie met dé 4 strategische opgaven: naar een duurzame en concurrerende economie; naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving; naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en…

Lees meer »

Implementatie Omgevingswet zonder cultuurverandering is geldverspilling!

Medio 2019 treedt de Omgevingswet in werking als één van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke uit 1848! Het omgevingsrecht wordt ook in de openbare ruimte in Nederland straks eenvoudiger met als grote voordelen: Meer vrijheid om zelf initiatief te nemen voor een gezonde en duurzame leefomgeving; Meer kansen voor groei gericht op…

Lees meer »

Omgevingsplan: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe!

De nieuwe Omgevingswet is één van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke uit 1848 en treedt begin 2019 in werking. De wet maakt het omgevingsrecht ook in de openbare ruimte in Nederland straks eenvoudiger. Er komt meer vrijheid om zelf initiatief te nemen voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Met minder rechtszekerheid en…

Lees meer »

Eurodisney Amsterdam???

Amsterdam uit balans! Op donderdag 17 november 2016 ben ik bij een bijeenkomst geweest van Amsterdam in Progress, een beweging van circa 70 Amsterdammers. Amsterdammers, die zich ernstig zorgen maken over de toekomst van Amsterdam, want de sfeer in Amsterdam is in snel tempo zichtbaar omgeslagen. De problemen worden in het manifest van Amsterdam in…

Lees meer »

Overleeft het winkelcentrum in uw gemeente internet?

Op mijn blog van 21 oktober 2015 Dreigt totale winkelleegstand voor plaatsen tot 50.000 inwoners? van 2 oktober 2015 kreeg ik vele reacties. De blog ging in op de dreiging van totale leegstand in winkelcentra voor plaatsen tot 50.000 inwoners in met name in middelgrote plaatsen buiten de Randstad. Nu één jaar later … Een…

Lees meer »

De Omgevingsvisie: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe!

In deze blog ga ik kort in op het: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe van de Omgevingsvisie in de Omgevingswet. Waarom een Omgevingsvisie? Voor gemeenten, provincies en het rijk wordt een omgevingsvisie voor het grondgebied verplicht met de inwerking van de Omgevingswet in 2019. In artikel 3.1 van de Omgevingswet is opgenomen, dat:…

Lees meer »

De Omgevingswet: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe!

In deze blog ga ik kort in op het: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe van de Omgevingswet. Waarom één Omgevingswet? Het huidige omgevingsrecht moet worden vernieuwd. Het recht is niet gericht op ontwikkelingen als regionale verschillen met groei en krimp, duurzame ontwikkeling, maatwerk bij projecten en inspraak bij start van projecten. De balans…

Lees meer »

Omgevingsvisie Overijssel: Wat mist “de man op straat” in Overijssel zonder provincie?!?

Afgelopen donderdag 16 juni 2016 is het congres Omgevingswet – The Next Level gehouden. Vooraf werd aangekondigd dat met de komst van de Omgevingswet de leefomgeving het nieuwe, belangrijke vakgebied van de toekomst wordt: “Het gaat daarin over méér dan bestemmingen en milieunormen. Integraliteit, burgerparticipatie en duurzaamheid worden leidend; the next level in de leefomgeving”.…

Lees meer »

Handhaving dé achilleshiel van de nieuwe Omgevingswet??

In de brief van 19 mei 2016 heeft minister Schulz de Tweede Kamer geïnformeerd over het eerste, grote stuk invoeringsregelgeving van de Omgevingswet: de Invoeringswet. In de brief wordt uiteengezet: de contouren, de nadere invulling, het overgangsrecht en het verder proces van de invoeringswet Omgevingswet. De contouren en nadere invulling van de invoeringswet Omgevingswet De invoeringswet…

Lees meer »

Een (nationale) Omgevingsvisie = 4 dimensionaal!

In mijn blog Duurzaamheid: fundering voor de Nationale Omgevingsvisie! ben ik tot de volgende conclusies gekomen: Uit ecologisch, maar ook zeker uit economisch perspectief, is het voor Nederland belangrijk om een eerste belangrijke stap te zetten met milieubeleidsmaatregelen en gedragsveranderingen om de temperatuurstijging in 2100 te beperken tot 2°C. De eerste praktische en logische stap in…

Lees meer »