Arno Kleine Staarman, auteur op Aranto

Arno Kleine Staarman

Dé 10 redenen om mijn boek “Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet” te lezen

Het boek is ook leesbaar en geschikt voor niet-ingewijden, want de leefomgeving is met de Omgevingswet een verantwoordelijkheid van ons allemaal! Het boek legt de verbinding tussen duurzame gebiedsontwikkeling en het instrumentarium van de Omgevingswet. De gedachte in de Omgevingswet is: 80% is cultuurverandering en mijn boek sluit hierbij aan! Inspirerende voorbeelden vooruitlopend op de […]

Dé 10 redenen om mijn boek “Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet” te lezen Meer lezen »

Bruisende binnenstad met vervuilende auto’s of schone lucht?

Komende woensdag 21 maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Een van de thema’s, die ook landelijk speelt, zijn bruisende binnensteden. Voor bruisende binnensteden zijn kwakkelende centra in middelgrote steden gebaat bij meer auto’s. En méér autobezoekers betekent, méér winkelomzet dus daarom gratis parkeren! Maar Milieudefensie heeft begin deze maand geclaimd, dat ruim 70%

Bruisende binnenstad met vervuilende auto’s of schone lucht? Meer lezen »

Problemen samenleving vertrekpunt implementatie Omgevingswet!

Schakeldag 29 juni 2017 in ’s Hertogenbosch: “De kracht van samenwerken” Op zeer inspirerende wijze opent bergbeklimmer en expeditieleider Melvin Redeker de Schakeldag 2017: De kracht van samenwerken in het zeer sfeervolle 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Melvin Redeker laat uitvoerende en beleidsmedewerkers bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven zien en voelen hoe je

Problemen samenleving vertrekpunt implementatie Omgevingswet! Meer lezen »

Hoe worden ambitieuze gemeentelijke duurzaamheidseisen juridisch vastgelegd?

Uit de menukaart voor juridische borging voor het vastleggen van ambitieuze gemeentelijke duurzaamheidseisen zijn er twee keuzemogelijkheden: privaatrechtelijk of publiekrechtelijk. Privaatrechtelijk Op Duurzaamgebouwd.nl staat bij de blog van Onno Dwars van 21 maart 2017: “Op basis van goede bedoelingen tussen markt en overheid bouwen wij aan een duurzamer Nederland. Deze goede bedoelingen leggen we bindend

Hoe worden ambitieuze gemeentelijke duurzaamheidseisen juridisch vastgelegd? Meer lezen »

Goede participatie = voordeelcompensatie!

In de Omgevingswet wordt het moment, dat iemand met succes vergoeding kan vragen voor planschade verlegd (planschade valt onder Afdeling 15.1 Nadeelcompensatie Omgevingswet). Onder de Omgevingswet wordt: planschade niet eerder worden aangevraagd dan het moment van realisatie van het bouwplan. waarde van de onroerende zaak voor en na het uitvoeren van het bouwplan bepaald om

Goede participatie = voordeelcompensatie! Meer lezen »

Oproep Vereniging Eigen Huis en Neprom bedreigt duurzame gebiedsontwikkeling….

In de Volkskrant “Een beroep op het nieuwe kabinet om verstedelijking vaart en schwung te geven” van 28 april 2017 doen Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis (VEH), en Jan Fokkema, directeur Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) de oproep, dat de rijksoverheid de bouw van huizen moet ondersteunen met geld en beleidsinstrumenten.

Oproep Vereniging Eigen Huis en Neprom bedreigt duurzame gebiedsontwikkeling…. Meer lezen »

Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gaan over de Omgevingswet! Omgevingswat?

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenteraden in Nederland plaats én medio 2019 treedt de Omgevingswet voor gemeenten in werking….. De Omgevingswet is één van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke uit 1848 en zal een enorme impact op gemeenten hebben, want: 26 wetten worden 1 wet; 5000 wetsartikelen worden

Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gaan over de Omgevingswet! Omgevingswat? Meer lezen »

Wat zijn de kernwaarden van Nederland en wat is een duurzame Nationale Omgevingsvisie?

Op 17 februari 2017 heeft het Kabinet op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 de eerste stap in het kader van de Omgevingswet gezet naar een Nationale Omgevingsvisie met dé 4 strategische opgaven: naar een duurzame en concurrerende economie; naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving; naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en

Wat zijn de kernwaarden van Nederland en wat is een duurzame Nationale Omgevingsvisie? Meer lezen »

Implementatie Omgevingswet zonder cultuurverandering is geldverspilling!

Medio 2019 treedt de Omgevingswet in werking als één van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke uit 1848! Het omgevingsrecht wordt ook in de openbare ruimte in Nederland straks eenvoudiger met als grote voordelen: Meer vrijheid om zelf initiatief te nemen voor een gezonde en duurzame leefomgeving; Meer kansen voor groei gericht op

Implementatie Omgevingswet zonder cultuurverandering is geldverspilling! Meer lezen »