“I Have A Dream” en… de Omgevingswet?

Net als Martin Luther King, Jr. met zijn speech “I Have A Dream” een duidelijk ideaal schetst om te realiseren:

 “Ik heb een droom dat mijn vier kleine kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld worden op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter.”

Hebt u als inwoner, ambtenaar, raadslid of wethouder ook –wellicht iets minder grote– dromen en idealen om te realiseren?

Nu zijn er in tegenstelling tot de tijd van Martin Luther King, Jr. allerlei filosofieën, experimenteer- en leermiddelen, in combinatie met de Omgevingswet ter beschikking zoals er bijvoorbeeld zijn:

  1. Community planning
  2. Democratic Challenge
  3. Agile en Scrum
  4. Werkvorm ‘Plein’
  5. Innovatietheorie van Rogers
  6. Pilots, Kennislabs en Masterclasses
  7. Waardenbenadering Leefomgeving
  8. Omgevingswijzer
  9. Right to Challenge
  10. En natuurlijk niet te vergeten Eenvoudig Beter en Aan de slag met de Omgevingswet

Mijn vraag aan u is:

Wat zijn uw dromen en idealen als inwoner, ambtenaar, raadslid of wethouder?

En welke van deze of andere filosofieën, experimenteer- en leermiddelen al dan niet in combinatie met de Omgevingswet helpen u om:

Uw dromen en idealen daadwerkelijk te realiseren?

Ik ben zeer benieuwd naar uw dromen en idealen en hoe het lukt om deze te realiseren …

Over Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is eigenaar van Aranto. De missie van Aranto is om gemeenten de mogelijkheid te geven om ruimtelijke ontwikkelingen en huisvestingsvraagstukken naar eigen wens te kunnen realiseren!

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je kunt de volgende HTML opmaak gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>