Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gaan over de Omgevingswet! Omgevingswat?

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenteraden in Nederland plaats én medio 2019 treedt de Omgevingswet voor gemeenten in werking…..

De Omgevingswet is één van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke uit 1848 en zal een enorme impact op gemeenten hebben, want:

Op de vraag of de Omgevingswet grotere effecten voor inwoners, bedrijven, gemeenten en gemeenteraden heeft dan de decentralisaties in het sociaal domein, antwoordt Kristel Lammers, manager van het programma Invoering Omgevingswet bij de VNG:

‘Juridisch is de Omgevingswet een ongekend grote operatie, groter dan de decentralisatie in het sociaal domein. Maar qua takenpakket is het omgekeerd: in het sociaal domein kwamen er taken bij, bij de Omgevingswet gaat het om een herijking van bestaande taken. Máár als je de geest van de wet recht wilt doen, raakt deze wet aan alle onderdelen van de organisatie. Gemeenten zijn straks permanent in dialoog met de samenleving over de leefomgeving. Dat vraagt een transformatie waarbij je het werk anders moet organiseren.’

Impact Omgevingswet voor gemeenteraadsverkiezingen.

Met het oog op deze impact van de Omgevingswet voor gemeenten zullen politieke partijen vóór de verkiezingen richting kiezers duidelijk moeten maken welke keuzes gemaakt zullen worden over vragen als:

  1. Hoe leidt de implementatie van de Omgevingswet tot de gewenste cultuurverandering en wat is de politieke wens om bestaande gemeentelijke taken uit te voeren al dan niet gezamenlijk met andere gemeenten, waterschappen en provincies?
  2. Welke politieke keuzes worden gemaakt over participatie van inwoners en ondernemers?
  3. Wat wordt de invulling van de nieuwe rollen van de gemeenteraad, het college en het ambtelijk apparaat?

De nieuwe Omgevingswet

Terwijl ik vandaag druk bezig ben met de voorbereiding “De nieuwe Omgevingswet” op 9 en 16 mei 2017 voor vergunningverleners, handhavers, beleidsmedewerkers, juridisch medewerkers, projectleiders en programmamanagers vraag ik mij hardop af:

Hoe bereiden politieke partijen zich vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor op de Omgevingswet?

Of valt bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen of in de eerste raadsvergaderingen te horen: Omgevingswet,…  Omgevingswat??

Uw reacties zie ik graag tegemoet…

Over Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is eigenaar van Aranto. De missie van Aranto is om gemeenten de mogelijkheid te geven om ruimtelijke ontwikkelingen en huisvestingsvraagstukken naar eigen wens te kunnen realiseren!

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je kunt de volgende HTML opmaak gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>