Wat zijn de kernwaarden van Nederland en wat is een duurzame Nationale Omgevingsvisie?

Op 17 februari 2017 heeft het Kabinet op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 de eerste stap in het kader van de Omgevingswet gezet naar een Nationale Omgevingsvisie met dé 4 strategische opgaven:

 • naar een duurzame en concurrerende economie;
 • naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;
 • naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;
 • naar een waardevolle leefomgeving.


Deze startnota schetst een leefomgeving die noodzaakt tot het vinden van meer samenhangende integrale oplossingen. Keuzes worden niet gemaakt en zijn voor het volgende kabinet …..

Klimaatverandering en hoe wij Nederlanders bewuster kunnen, willen en moeten omgaan met onze energiebronnen en grondstoffen geeft een voortdurend druk op de leefomgeving in het dynamische Nederland. Deze dynamiek en druk op de leefomgeving betekent constante afgewogen keuzes over onze Nederlandse leefomgeving. Onze leefomgeving als ons kostbaarste bezit om te werken, te bewegen, onze dromen waar te willen maken, veilig te wonen, te recreëren, adem te halen en niet te vergeten tot onze welverdiende rust te komen…

Met de 4 strategische opgaven wordt de spanning tussen ambities en mogelijkheden in beeld gebracht. Nederland staat voor het beantwoorden van de volgende vragen:

 1. Hoe behoudt Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat en realiseert Nederland de transitie naar een circulaire economie?
 2. Hoe realiseert Nederland tijdig de overgang naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving met toepassing van de efficiëntste technieken en met behoud of verbetering van omgevingskwaliteit?
 3. Hoe kan de overheid optimaal een afweging maken tussen de woningbouwopgave, verduurzaming van gebouwen, een goede bereikbaarheid, leefomgeving en technologische ontwikkelingen, waarbij de sociale kwaliteit en identiteit van stad, regio, landschap en erfgoed wordt versterkt?
 4. Hoe kunnen de waarden die de natuurlijke omgeving kan vervullen voor de mens, worden behouden en benut?

Met beantwoording van deze deelvragen zal het volgende kabinet de vraag moeten beantwoorden:

“Wat zijn de kernwaarden van Nederland en hoe worden deze duurzaam behouden?”

Kortom een echte een duurzame Nationale Omgevingsvisie als instrument voor Nederland om integrale keuzes te maken! Bent u net zo benieuwd als ik hoe deze duurzame Nationale Omgevingsvisie eruit zal zien?

Uw mening over een duurzame Nationale Omgevingsvisie stel ik zeer op prijs.

Over Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is eigenaar van Aranto. De missie van Aranto is om gemeenten de mogelijkheid te geven om ruimtelijke ontwikkelingen en huisvestingsvraagstukken naar eigen wens te kunnen realiseren!

2 reacties bij “Wat zijn de kernwaarden van Nederland en wat is een duurzame Nationale Omgevingsvisie?

 1. Leo Van Broeck zegt:

  Die 4 strategische opgaven zijn stuitend antropocentrisch. De mensheid spreekt: 1= plaats voor mijn economie maar dan wel circulair, 2 = OK wat klimaatbestendigheid betreft maar ik zwijg over overbevolking en overmatig bodemgebruik, 3 = sociale kwaliteit en identiteit gaan voor – who cares about nature, 4 = hoe kunnen we de waarde van de natuur voor de mens behouden – heeft er al iemand gedacht aan de waarde van de natuur voor zichzelf? of hoe 8.7 miljoen andere soorten fauna en flora vooral PLAATS nodig hebben???

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je kunt de volgende HTML opmaak gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>