Wie of wat zijn Omgevingswetpioniers?

Op 12 april 2017 hebben in de Fokker Terminal in Den Haag ruim 600 mensen zich verzameld om te pionieren in de geest van de Omgevingswet. Uit de 300 pilots, proeftuinen en projecten zijn op het Praktijkfestival Omgevingswet de gemeenten Soest en Leiden en de LivingLabs van het Saxion geselecteerd.

Rode draad is: Wie of wat is een Omgevingswetpionier:

  1. De Verbindelaar Reinier Kalt met de belangrijkste kwaliteiten: vertrouwen, verbinden en onderhandelen.
  2. Wethouder Paul Laudy “ontslakker” van de gemeente Leiden met de stelling “Inspraak is archaïsch” (behorend tot of betrekking hebbend op een zeer oud tijdperk).
  3. Of John van den Hof van het Saxion, die studenten in de woorden van gesprekleidster Femke Halsema als “Proefkonijnen” in laboratoria laat testen met de Omgevingswet.

Friso de Zeeuw wijst deze Omgevingswetpioniers op het gevaar van “Skyboxplanologie” en hun kansen om de beleidsregels voor notoire overtreders te “gebruiken” om vergunningen te weigeren. Onduidelijk blijft hoe de Omgevingswet dit juridisch borgt…

Dé 3 tips voor de Omgevingswetpioniers van Niels Koeman zijn:

  1. Borg participatie ook bij een globaal beleidskader bijvoorbeeld door vergunningverlening als rechtszekerheid voor inwoners en ondernemers.
  2. Het uitgangspunt bij de Omgevingswet is beschermen en benutten.
  3. En ga altijd uit van de maatschappelijke opgaven.

Ideeënbedenker en organizonderdeskundige Martijn Aslander geeft de Omgevingswetpioniers tenslotte nog mee: “de beste innovatie en de disruptie van het fysieke domein komt uit een ander vakgebied….”

Na deze dag is mijn vraag aan u:

Welke kwaliteiten heeft een Omgevingswetpionier nodig?

Uw mening stel ik zeer op prijs.

Over Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is eigenaar van Aranto. De missie van Aranto is om gemeenten de mogelijkheid te geven om ruimtelijke ontwikkelingen en huisvestingsvraagstukken naar eigen wens te kunnen realiseren!

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je kunt de volgende HTML opmaak gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>