Jaar: 2016

De Omgevingsvisie: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe!

In deze blog ga ik kort in op het: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe van de Omgevingsvisie in de Omgevingswet. Waarom een Omgevingsvisie? Voor gemeenten, provincies en het rijk wordt een omgevingsvisie voor het grondgebied verplicht met de inwerking van de Omgevingswet in 2019. In artikel 3.1 van de Omgevingswet is opgenomen, dat: …

De Omgevingsvisie: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe! Lees meer »

De Omgevingswet: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe!

In deze blog ga ik kort in op het: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe van de Omgevingswet. Waarom één Omgevingswet? Het huidige omgevingsrecht moet worden vernieuwd. Het recht is niet gericht op ontwikkelingen als regionale verschillen met groei en krimp, duurzame ontwikkeling, maatwerk bij projecten en inspraak bij start van projecten. De balans …

De Omgevingswet: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe! Lees meer »

Omgevingsvisie Overijssel: Wat mist “de man op straat” in Overijssel zonder provincie?!?

Afgelopen donderdag 16 juni 2016 is het congres Omgevingswet – The Next Level gehouden. Vooraf werd aangekondigd dat met de komst van de Omgevingswet de leefomgeving het nieuwe, belangrijke vakgebied van de toekomst wordt: “Het gaat daarin over méér dan bestemmingen en milieunormen. Integraliteit, burgerparticipatie en duurzaamheid worden leidend; the next level in de leefomgeving”. …

Omgevingsvisie Overijssel: Wat mist “de man op straat” in Overijssel zonder provincie?!? Lees meer »

Handhaving dé achilleshiel van de nieuwe Omgevingswet??

In de brief van 19 mei 2016 heeft minister Schulz de Tweede Kamer geïnformeerd over het eerste, grote stuk invoeringsregelgeving van de Omgevingswet: de Invoeringswet. In de brief wordt uiteengezet: de contouren, de nadere invulling, het overgangsrecht en het verder proces van de invoeringswet Omgevingswet. De contouren en nadere invulling van de invoeringswet Omgevingswet De invoeringswet …

Handhaving dé achilleshiel van de nieuwe Omgevingswet?? Lees meer »

Een (nationale) Omgevingsvisie = 4 dimensionaal!

In mijn blog Duurzaamheid: fundering voor de Nationale Omgevingsvisie! ben ik tot de volgende conclusies gekomen: Uit ecologisch, maar ook zeker uit economisch perspectief, is het voor Nederland belangrijk om een eerste belangrijke stap te zetten met milieubeleidsmaatregelen en gedragsveranderingen om de temperatuurstijging in 2100 te beperken tot 2°C. De eerste praktische en logische stap in …

Een (nationale) Omgevingsvisie = 4 dimensionaal! Lees meer »

O Néé de Omgevingswet! Gemeentehuizen gesloten, alle ambtenaren op cursus!!

Je kunt er niet meer omheen. De nieuwe Omgevingswet vraagt meer kennis en vaardigheden van ambtenaren om in de geest van de nieuwe Omgevingswet te kunnen en willen werken. Dit gegeven dringt nu ook steeds duidelijker door bij wethouders, gemeentesecretarissen en (team-) leiders binnen gemeenten. Welke reflexen zie je nu vooruitlopend op de invoering van …

O Néé de Omgevingswet! Gemeentehuizen gesloten, alle ambtenaren op cursus!! Lees meer »

Welk excuus heeft uw gemeente om niet te starten met de Omgevingswet?

Regelmatig spreek ik ambtenaren, wethouders en raadsleden over de Omgevingswet. Een aantal reacties om te wachten met het starten met de Omgevingswet zijn: “De Omgevingswet treedt pas in werking in 2018 en waarschijnlijk 2019 en er zijn nog te veel juridische onduidelijkheden.” “Onze gemeente werkt al 20 of 30 jaar in de geest van de …

Welk excuus heeft uw gemeente om niet te starten met de Omgevingswet? Lees meer »

Pilots omgevingsvisie: Een mooie stoeipartij. Maar vanaf nu: “Eerst denken, dan doen!”

De Eindrapportage pilots omgevingsvisie is op 25 januari 2016 door minister Schultz van Haegen aangeboden aan de Tweede Kamer. In het pilottraject kon de uitvoeringspraktijk nu al vertrouwd raken met het instrument Omgevingsvisie uit het wetsvoorstel voor de Omgevingswet. De focus in het pilottraject lag op het proces van het maken van een omgevingsvisie! Vragen …

Pilots omgevingsvisie: Een mooie stoeipartij. Maar vanaf nu: “Eerst denken, dan doen!” Lees meer »

Petitie tegen kustbebouwing: Motie van wantrouwen tegen kustgemeenten!?!

Het besluit van het kabinet-Rutte II van 18 december 2015 om meer bebouwing langs Nederlandse kust mogelijk te maken, heeft veel losgemaakt. De actie ‘Word Baywatcher en bescherm de kust‘ heeft geleid tot bijna 100.000 oproepen om de kust te beschermen. En op 19 januari 2016 is een petitie onder aanvoering van Natuurmonumenten aan de …

Petitie tegen kustbebouwing: Motie van wantrouwen tegen kustgemeenten!?! Lees meer »

nachtmerrie-door-nieuwe-omgevingswet

De Omgevingswet: een feest of een nachtmerrie?

De Omgevingswet treedt voor gemeenten, maar ook provincies en het Rijk, in 2018 of 2019 in werking. Dit is dichter bij dan het lijkt, omdat u als bestuurder of ambtenaar voor de: implementatie van de Omgevingswet 2018 nodig heeft; het jaar 2017 gebruikt voor de procedures als bijvoorbeeld het reorganisatieplan en het omgevingsplan; de strategie …

De Omgevingswet: een feest of een nachtmerrie? Lees meer »

Scroll naar top