Petitie tegen kustbebouwing: Motie van wantrouwen tegen kustgemeenten!?! - Aranto

Petitie tegen kustbebouwing: Motie van wantrouwen tegen kustgemeenten!?!

Het besluit van het kabinet-Rutte II van 18 december 2015 om meer bebouwing langs Nederlandse kust mogelijk te maken, heeft veel losgemaakt. De actie ‘Word Baywatcher en bescherm de kust‘ heeft geleid tot bijna 100.000 oproepen om de kust te beschermen. En op 19 januari 2016 is een petitie onder aanvoering van Natuurmonumenten aan de Tweede Kamer aangeboden. Over deze petitie van Natuurmonumenten zal naar verwachting aanstaande donderdag 21 januari 2016 in de commissie voor Infrastructuur en Milieu met minister Schultz worden gedebatteerd. De petitie waarschuwt voor een wildgroei aan (bouw)plannen en de consequenties voor het open, ongerepte landschap en de daarmee gepaarde natuur.

Bestaat er inderdaad het gevaar van een wildgroei aan (bouw)plannen langs de Nederlandse kust?

Wat verandert er aan bebouwingsmogelijkheden langs Nederlandse kust?

Door het besluit van het kabinet-Rutte II van 18 december 2015 zal het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied komen te vervallen met als doel:

  1. meer ruimte te bieden aan initiatieven in het kustgebied om een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust te realiseren;
  2. decentralisatie van de ruimtelijke ordening naar provincies en gemeenten.

Dit verbod vervalt trouwens alleen als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust.

Hoe verhoudt zich het besluit tot de decentralisatiegedachte in de Omgevingswet?

In de Omgevingswet is bewust gekozen om verdere decentralisatie van bevoegdheden mogelijk te maken bij algemene maatregel van bestuur (amvb). Deze decentralisatie is mogelijk voor de beoogde flexibiliteit. Bij de toedeling van de bevoegdheden voor (bouw)plannen in het kustgebied is het subsidiariteitbeginsel het uitgangspunt en zijn gemeenten bevoegd. Het Rijk en de provincies krijgen bij dit beginsel alleen die bevoegdheden die nodig zijn voor:

  • nationale of provinciale belangen;
  • een doelmatige uitoefening van taken en bevoegdheden;
  • of de naleving van internationaalrechtelijke verplichtingen.

Voor de toedeling van de bevoegdheid voor (bouw)plannen in het kustgebied moet de vraag beantwoord worden: Wie kan het beste de belangenafweging maken voor de ruimtelijke en omgevingskwaliteit:

de gemeente, de provincie of het Rijk?

Hoe reëel is het gevaar van een wildgroei aan (bouw)plannen langs Nederlandse kust?

Een wildgroei aan (bouw)plannen langs Nederlandse kust ontstaat als gemeenten massaal:

  • prioriteit stellen aan het economisch belang op korte termijn;
  • geen oog hebben voor het open, ongerepte landschap en de natuur;
  • participatie een “verplichte ambtelijke bureaucratische stap” in het proces is en zij ongevoelig zijn voor maatschappelijk draagvlak van (bouw)plannen.

In de beleving van de ondertekenaars van de actie ‘Word Baywatcher en bescherm de kust’ zullen de gemeenten en provincies langs de Nederlandse kust op deze wijze acteren. Het kan dan ook duidelijk worden gezien vanuit de samenleving als een gebrek aan vertrouwen:

Motie van wantrouwen tegen deze kustgemeenten!?!

Conclusie

Het debat donderdag 21 januari 2016 in de commissie voor Infrastructuur en Milieu met minister Schultz is de eerste echte “botsproef” van de Omgevingswet en zal de Tweede Kamer contouren schetsen voor de toekomst met grofweg als keuze om kustgemeenten:

  1. het vertrouwen en de middelen te geven om een onderscheidende visie op de omgeving (omgevingsvisie), de gemeentelijke organisatie en de vereiste cultuurverandering te ontwikkelen en niet in de regelreflex te schieten een keus voor decentralisatie.
  2. te wantrouwen en gemeenten aan te merken als administratiekantoor van het Rijk en wethouders en raadsleden als een soort 12e ambtenaar een keus voor centralisatie

Ik ben benieuwd hoe u hierover denkt?? Laat het me weten via een reactie.

 

Deel dit artikel

Bestel mijn boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet?'

Duurzame gebiedsontwikkeling is essentieel om de vernietiging van de aarde tegen te gaan. Onze planeet biedt voldoende capaciteit voor ieders behoefte - maar dan moet er wel drastisch iets veranderen. Mijn boek werpt een kritisch licht deze veranderingen.

boek-Duurzame-gebiedsontwikkeling-en-de-Omgevingswet

Gerelateerde berichten

Misschien ook interessant voor u?

01/10/19
Dé 10 redenen om mijn boek “Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet” te lezen

Het boek is ook leesbaar en geschikt voor niet-ingewijden, want de leefomgeving is met de Omgevingswet een verantwoordelijkheid van ons…

Lees meer   

19/03/18
Bruisende binnenstad met vervuilende auto’s of schone lucht?

Komende woensdag 21 maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Een van de thema’s, die ook landelijk speelt, zijn…

Lees meer   

15/11/17
Omgevingswetspel? “Mens erger je niet!”

In september ben ik in mijn woongemeente naar een avond over de Omgevingswet geweest. Mijn verwachtingen waren vooraf hooggespannen en…

Lees meer   

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *