De Omgevingsvisie: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe!

In deze blog ga ik kort in op het: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe van de Omgevingsvisie in de Omgevingswet.

Waarom een Omgevingsvisie?

Voor gemeenten, provincies en het rijk wordt een omgevingsvisie voor het grondgebied verplicht met de inwerking van de Omgevingswet in 2019. In artikel 3.1 van de Omgevingswet is opgenomen, dat:

 1. De gemeenteraad een gemeentelijke omgevingsvisie vaststelt.
 2. Provinciale staten een provinciale omgevingsvisie vaststellen.
 3. en de minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de ministers die het aangaat, een nationale omgevingsvisie vaststelt.

Wat is een Omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie bevat voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden in de fysieke leefomgeving:

 • een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving,
 • de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied,
 • en de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid.

Een integrale omgevingsvisie wordt opgesteld met het oog op duurzame ontwikkeling en het woon- en leefklimaat. Een omgevingsvisie gericht op:

 1. het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit,
 2. en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving.
Globale typering van de instrumenten van de Omgevingswet

Bron: Memorie van toelichting Omgevingswet: Figuur 3: Globale typering van de instrumenten van de Omgevingswet.

Waar gaat een Omgevingsvisie over?

De omgevingsvisie gaat over de taken en bevoegdheden van de gemeente, provincie respectievelijk het Rijk voor de fysieke leefomgeving (ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud) en hebben betrekking op:

  1. klimaatverandering, veiligheid en gezondheid;
  2. milieu, natuurbescherming, natuurgebieden, natuurlijke hulpbronnen en openbare drinkwatervoorziening;
  3. landschappelijke en stedenbouwkundige waarden, cultureel en werelderfgoed en kwaliteit en gebruik van bouwwerken;
  4. evenwichtige toedeling van functies aan locaties,
  5. infrastructuur en watersystemen;
  6. geobiologische en geothermische systemen en ecosystemen;
  7. en toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen.

In een omgevingsvisie wordt in ieder geval rekening gehouden met:

 1. het belang van het beschermen van de gezondheid bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties;
 2. en het voorzorgsbeginsel: milieuaantastingen moeten bij voorrang aan de bron worden bestreden en de vervuiler betaalt.

Hoe werkt een Omgevingsvisie?

De Beleidscyclus van de Omgevingswet start met een omgevingsvisie als eerste van de zes kerninstrumenten. In de onderstaande beleidscyclus van de Omgevingswet ziet u rechtsboven de Omgevingsvisie in de beleidscyclus weergegeven:

De beleidscyclus van de Omgevingswet

Bron: Memorie van toelichting Omgevingswet: Figuur 1: De beleidscyclus van de Omgevingswet.

Wanneer start u met een Omgevingsvisie?

De Omgevingswet treedt in 2019 in werking. Voor gemeenten, provincies en het Rijk betekent dit dat voor een tijdige implementatie 2017 nodig zal zijn voor een omgevingsvisie met strategie en inhoud.

2017 is nodig voor een omgevingsvisie met strategie en inhoud!

Dé aanpak om te komen tot een duurzame, onderscheidende en integrale omgevingsvisie op sociaal, ruimtelijk en economisch domein is gebaseerd op de kracht van het gebied. Schetsmatig weergegeven in onderstaande figuur.

expertise-aranto

Wie gaat een Omgevingsvisie merken?

Iedereen in Nederland zal in meer of mindere mate de omgevingsvisies van gemeenten, provincies en het Rijk merken. Overigens binden omgevingsvisies alleen gemeenten, provincies en het rijk zelf.

Uw reacties zie ik dan ook graag tegemoet…

Over Arno Kleine Staarman

Arno Kleine Staarman is eigenaar van Aranto. De missie van Aranto is om gemeenten de mogelijkheid te geven om ruimtelijke ontwikkelingen en huisvestingsvraagstukken naar eigen wens te kunnen realiseren!

2 reacties bij “De Omgevingsvisie: Wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe!

 1. Frank Zuylen zegt:

  Ik zit met enige scepsis naar de terminologie te kijken: “evenwichtige toedeling van functies aan locaties”. Heette dat voorheen niet “ruimtelijke ordening”?

Een bericht schrijven

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je kunt de volgende HTML opmaak gebruiken

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>