‘Nu al eenvoudig beter’ voor u? - Aranto

‘Nu al eenvoudig beter’ voor u?

Per 2018 komt er één Omgevingswet. Tot die tijd kunnen gemeenten, provincies en het Rijk “in de geest van” de nieuwe Omgevingswet ‘Nu al Eenvoudig Beter’ werken. Wat houdt dat voor u in?

Stel:

U bent als projectontwikkelaar of ontwikkelende aannemer eigenaar geworden van een voormalig monumentaal kantoorpand in een middelgrote stad in Nederland. Het pand ligt nabij het centrum, aan de rand van het water en is goed ontsloten door de nabij gelegen snelweg. De functie als kantoor is niet meer rendabel en de gemeente heeft u, op uw verzoek, in principe toestemming verleend om er luxe seniorenappartementen met zwembad te realiseren. Kortom: u wilt zo snel mogelijk uw vergunning om uw project te kunnen realiseren.

Een ‘Nu al Eenvoudig Beter’-vergunning?

De procedure en proceduretijd voor het verlenen van vergunningen worden natuurlijk niet alleen bepaald door wet- en regelgeving in het omgevingsrecht. De plaats en gemeente waar uw pand staat, kan van invloed zijn op uw procedure en is van invloed op uw proceduretijd!

De (procedure)tijd voor vergunningverlening door de gemeente is afhankelijk van:

 1. de kennis, deskundigheid en prioriteit van de ambtenaar, die uw vergunning(en) behandelt;
 2. de (politieke) cultuur van de gemeente en in het bijzonder van de verantwoordelijk wethouder en zijn kennis en kwaliteiten.

Tips ‘Nu al Eenvoudig Beter’

Bij uw acquisitieproces voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zult u daarom ook mee willen wegen of de gemeente, waar uw project gelegen is ‘Nu al Eenvoudig Beter’ werkt. Check daarom eerst of de gemeente:

 1. een integrale omgevingsvisie heeft;
 2. bereid is om verantwoordelijkheden te nemen;
 3. burgers en bedrijven de ruimte durft te geven voor initiatieven;
 4. initiatiefnemers en belanghebbenden bij de start van een ruimtelijke ontwikkeling bij de besluitvorming betrekt;
 5. deskundig is en communicatief vaardig is;
 6. een college heeft, dat als een besluit eenmaal genomen is ook doorpakt. Anders gezegd bestuurders, die daar zelf de schouders onder willen en durven zetten zoals door Basile Lemaire beschreven in zijn boek: “Ballen (m/v) op het blok.

Als projectontwikkelaar of ontwikkelende aannemer is het daarom van belang om kennis en deskundigheid te hebben om ‘Nu al Eenvoudig Beter’ te kunnen werken vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet.

Conclusie

U kunt, vooruitlopend op het in werking treden van de Omgevingswet in 2018, ‘Nu al Eenvoudig Beter’ werken om invloed te hebben op uw procedure en uw proceduretijd om uw vergunning(en) te krijgen om uw project in het voormalig monumentaal kantoorpand te realiseren. Maar hoe kan ‘Nu al Eenvoudig Beter’ werken invloed op uw procedure(s) hebben? In mijn volgende blog geef ik daar een voorbeeld van met 10 voordelen om ‘Nu al Eenvoudig Beter’ te werken.

Heeft u al ervaring met ‘Nu al Eenvoudig Beter’ werken en de invloed op uw procedure en uw proceduretijd van uw vergunning(en)? Deel uw ervaringen en reageer!

Meer weten?

De hierna vermelde kennisbijeenkomst over de Omgevingswet: “Nu al Eenvoudig beter in Overijssel” geeft een duidelijke impressie waarom “Nu al Eenvoudig beter”!

Deel dit artikel

Bestel mijn boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet?'

Duurzame gebiedsontwikkeling is essentieel om de vernietiging van de aarde tegen te gaan. Onze planeet biedt voldoende capaciteit voor ieders behoefte - maar dan moet er wel drastisch iets veranderen. Mijn boek werpt een kritisch licht deze veranderingen.

boek-Duurzame-gebiedsontwikkeling-en-de-Omgevingswet

Gerelateerde berichten

Misschien ook interessant voor u?

01/10/19
Dé 10 redenen om mijn boek “Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet” te lezen

Het boek is ook leesbaar en geschikt voor niet-ingewijden, want de leefomgeving is met de Omgevingswet een verantwoordelijkheid van ons…

Lees meer   

19/03/18
Bruisende binnenstad met vervuilende auto’s of schone lucht?

Komende woensdag 21 maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Een van de thema’s, die ook landelijk speelt, zijn…

Lees meer   

15/11/17
Omgevingswetspel? “Mens erger je niet!”

In september ben ik in mijn woongemeente naar een avond over de Omgevingswet geweest. Mijn verwachtingen waren vooraf hooggespannen en…

Lees meer   

4 gedachten over “‘Nu al eenvoudig beter’ voor u?”

 1. De hele Omgevingswet is een onnodige, dure wetgevingsoperatie in het leven geroepen om een paar grote infrastructurele projecten wat makkelijker gerealiseerd te krijgen. Voor 95% van de ruimtelijke ontwikkelingen is er niets aan de hand en kan met de middelen die we nu al in de hand hebben het zelfde resultaat bereikt worden. Het Ministerie roept dat er een andere manier van werken geïntroduceerd wordt, dat gemeenten proactiever zullen worden, maar de eerste wet die gedrag en houding van gemeenten in het ruimtelijk domein verandert moet nog bedacht worden. Houding en gedrag verander je niet met wetgeving, maar door bestuurders doordrongen te laten zijn van de noodzaak om ontwikkelingsgericht te zijn. Gemeenten moeten leren loslaten, dus niet meer grondboertje spelen, niet meer alles in een ontwikkeling willen regelen, maar ze moeten zich beperken tot “daar waar ze van zijn”. Dit betekent bijv. % groen in een wijk, minimum aantal sociale woningen, minimum parkeerplaatsen, etc. en als een ontwikkelaar daar aan kan voldoen, kan hij de rest van een plan ontwikkelen naar eigen inzicht.
  Een integrale omgevingsvisie gaat een wangedrocht worden, gewoonweg omdat het schier onmogelijk is om alle omgevingsaspecten in één plan te gieten. Afstemming van aspecten vereist immers dat er in ieder geval 1 aspect “hard” is, zodat je dat als basis kan gebruiken, maar door alles afhankelijk van elkaar te maken, kan dat niet. De ouderwetse haasje-over-tactiek is gewoon zo gek nog niet.
  Tenslotte een oproep aan de beleidsmakers in Den Haag: laat ons vakgebied eens met rust. Drie integrale stelselherzieningen in de laatste 15 jaar is echt gewoon veel te veel.

 2. Mee eens Geurt. Goed om door de verkooppraatjes heen te prikken.
  Maar laten we dan tenminste hopen dat door de hele beweging mensen gaan nadenken over hoe ze beter kunnen samenwerken en meer integraal kunnen denken.

 3. Beste Pieter,

  Beter kunnen samenwerken en meer integraal kunnen denken, wordt inderdaad niet alleen bepaald door een nieuwe Omgevingswet maar voor circa 80% door cultuurverandering bij bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers van duurzame gebiedsontwikkelingen. In mijn blog op Duurzaamgebouwd.nl: http://www.duurzaamgebouwd.nl/visies/20150612-duurzame-gebiedsontwikkeling-vereist-cultuurverandering ga ik hier nader op in.

  Met vriendelijke groet,

  Arno Kleine Staarman

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *