Een nationale omgevingsvisie ván “de man op straat!” - Aranto

Een nationale omgevingsvisie ván “de man op straat!”

Het Jaar van de Ruimte is op 15 december 2015 met een slotbijeenkomst groots afgesloten in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Een energieke en inspirerende slot bijeenkomst met zo’n 800 ambtenaren, adviseurs, politici en andere belangstellenden om te dromen, discussiëren en debatteren over hoe Nederland er in 2040 uit zou moeten zien. Ieder vanuit zijn eigen gezichtspunt en perspectief met respect voor elkaars standpunten.

Waarom is er een Jaar van de Ruimte?

De Vierde nota ruimtelijke ordening Extra van 1990 met als opgave de nieuwe woningbouwlocaties -de bekende Vinex-wijken- vormen een kantelpunt voor een grotere inbreng van marktpartijen in de ruimtelijke ontwikkeling. Bij de presentatie van de Vierde Nota Extra klonk dan ook ’2015, daar wordt nu aan gewerkt’. Bij het bereiken van het jaar 2015 de ‘opleverdatum’ voor de Vinex, doet zich opnieuw kantelpunt voor. De vraag voor het Jaar van de Ruimte 2015 is:

’2040, hoe wordt daar nu aan gewerkt’?

Wat is het Jaar van de Ruimte 2015?

Het Jaar van de Ruimte 2015 is het debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland georganiseerd door zo’n 35 initiatiefnemers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu tot de BNSP en van het Pakhuis de Zwijger tot Staatsbosbeheer. Rond het thema “Wie Maakt Nederland” zijn media en evenementen ingezet vanaf de aftrap op 15 januari tot de slotbijeenkomst op 15 december 2015.

Wat is het resultaat van het Jaar van de Ruimte 2015?

Het is goed om te reflecteren en te kijken wat nu een jaar van dromen, discussiëren en debatteren over hoe Nederland er in 2040 uit zou moeten zien heeft opgeleverd met als oogst het Manifest 2040 met de zeven onvermijdelijke opgaven voor 2040:

 1. Versterken Stedennetwerk
 2. Ruimte voor energietransitie
 3. Water als kwaliteitsimpuls
 4. Gezonde leefomgeving
 5. Agrarische productie in balans met de omgeving
 6. Anticiperen op nieuwe technologie
 7. Bestaande bebouwing benutten

en vijf samenwerkingsprincipes voor de woon-en leefomgeving:

 1. Opgaven verbinden
 2. Particulier initiatief vertrouwen
 3. Regels zetten aan tot actie
 4. Omgevingskwaliteit beheren en creëren
 5. Lerend ontwikkelen

Groot winstpunt is ook de versterking van netwerken en verbindingen tussen mensen en organisaties met hart voor de toekomst van Nederland in 2040. Het debat voor de toekomst van Nederland in 2040 is zeker op scherp gesteld met als voorbeelden de blogs van:

 1. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij BPD met zijn reactie “Manifest 2040 negeert urgentie stedelijke woonopgave
 2. Jos Feijtel van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft met zijn opinie “Het jaar van de Ruimte: zonde van het belastinggeld: Wij maken Nederland? of: Wij maken er niks van?

Wat heeft “de man op straat” aan het Jaar van de Ruimte 2015?

Door Yves de Boer wordt tijdens de slotbijeenkomst ingebracht “De man op de straat is nog niet bereikt”. Dit geeft namelijk haarscherp de achilleshiel van omgevingsvisies in het algemeen en van deze voorloper van de Nationale Omgevingsvisie in het bijzonder weer:

Wat is de toegevoegde waarde van omgevingsvisies voor “de man op straat”?

Wat wordt het vervolg?

Het Manifest 2040 is een goede start als experiment voor de vast te stellen nationale omgevingsvisie. Ambtenaren, adviseurs, politici en andere belangstellenden hebben hun comfortabele veiligheid van sectoren moeten verlaten om te starten met de integrale benadering van de Omgevingswet. Participatie van “de man op straat” bij de nationale omgevingsvisie, waarbij niet alleen gehoord, maar echt geluisterd wordt, is cruciaal. De uitdaging voor de nationale omgevingsvisie wordt om uit de participatie de “rode draad van het verhaal” te distilleren met als resultaat:

Een nationale omgevingsvisie ván “de man op straat!”

Conclusie:

De zeven onvermijdelijke opgaven en vijf samenwerkingsprincipes voor 2040 zijn grotendeels gericht op de Hoe- en Wat-vragen. Voor de nationale omgevingsvisie zal echter nog een verdiepingsslag naar de volgende Wie en Waarom-vragen plaats moeten vinden:

 • Voor wie wordt de nationale omgevingsvisie opgesteld?
 • Wie stelt de nationale omgevingsvisie op?
 • Waarom wordt een nationale omgevingsvisie opgesteld?

Wordt de verdiepingsslag niet gemaakt dan wordt de nationale omgevingsvisie “top-down” vóór “de man op straat!” vastgesteld. De verwachting van Friso de Zeeuw dat “het ’Jaar van de Ruimte’ zou uitmonden in een feestje voor ambtenaren en adviseurs” wordt dan bewaarheid….

Ik ben benieuwd hoe u hierover denkt?? Laat het me weten via een reactie.

Deel dit artikel

Bestel mijn boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet?'

Duurzame gebiedsontwikkeling is essentieel om de vernietiging van de aarde tegen te gaan. Onze planeet biedt voldoende capaciteit voor ieders behoefte - maar dan moet er wel drastisch iets veranderen. Mijn boek werpt een kritisch licht deze veranderingen.

boek-Duurzame-gebiedsontwikkeling-en-de-Omgevingswet

Gerelateerde berichten

Misschien ook interessant voor u?

01/10/19
Dé 10 redenen om mijn boek “Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet” te lezen

Het boek is ook leesbaar en geschikt voor niet-ingewijden, want de leefomgeving is met de Omgevingswet een verantwoordelijkheid van ons…

Lees meer   

19/03/18
Bruisende binnenstad met vervuilende auto’s of schone lucht?

Komende woensdag 21 maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Een van de thema’s, die ook landelijk speelt, zijn…

Lees meer   

15/11/17
Omgevingswetspel? “Mens erger je niet!”

In september ben ik in mijn woongemeente naar een avond over de Omgevingswet geweest. Mijn verwachtingen waren vooraf hooggespannen en…

Lees meer   

4 gedachten over “Een nationale omgevingsvisie ván “de man op straat!””

 1. Mooi artikel, kan me in de inhoud vinden. Via sociale media heb ik de afsluiting gevolgd en wat mij opviel was de vraag ´hoe bereiken we de man op straat´. Ik schreef er een blog over die ik graag wil delen als reactie.

  “Het jaar van de ruimte gaat over de toekomst van Nederland. Als hier de vraag ‘hoe bereiken we de man op straat’ wordt gesteld kan ik daar in iedergeval 1 conclusie aan verbinden: dit debat is niet op straat gevoerd. En daarmee mist #JvdR2015 toch een beetje maatschappelijke relevantie. Want het is juist de man op de straat waar in deze tijd van decentralisaties een beroep op wordt gedaan. ”

  Hele blog op: http://www.arjanvandenbosch.nl/het-jaar-van-de-ruimte-en-de-man-op-straat.htm

 2. Aangezien de mán op de straat niet verder kijkt dan de eigen straat, stad of regio ligt er een schone taak bij de lagere overheden om dat ongebruikte potentieel uit te buiten. Niet meer vanuit de ambtelijke ivoren toren opschrijven, maar ga als politiek en ambtenaar het debat aan voor het beste resultaat. Dit lijdt door dit soort processen mogelijk ook tot minder NIMBY gedrag. Het verplicht de overheden de inwoners via de daaraan gekoppelde omgevingswet al vanaf schetsboekfase de bewoners ook actief te betrekken. Commissie Elverding “Sneller en beter”. Heeft de politiek en de lokale ambtenarij het lef om een eerlijk debat aan te gaan? Zonder framing en vooraf ingenomen posities vooraf te verspreiden via de media?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *