mei 2017 - Aranto

mei 2017

Goede participatie = voordeelcompensatie!

In de Omgevingswet wordt het moment, dat iemand met succes vergoeding kan vragen voor planschade verlegd (planschade valt onder Afdeling 15.1 Nadeelcompensatie Omgevingswet). Onder de Omgevingswet wordt: planschade niet eerder worden aangevraagd dan het moment van realisatie van het bouwplan. waarde van de onroerende zaak voor en na het uitvoeren van het bouwplan bepaald om […]

Goede participatie = voordeelcompensatie! Meer lezen »

Oproep Vereniging Eigen Huis en Neprom bedreigt duurzame gebiedsontwikkeling….

In de Volkskrant “Een beroep op het nieuwe kabinet om verstedelijking vaart en schwung te geven” van 28 april 2017 doen Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis (VEH), en Jan Fokkema, directeur Neprom (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) de oproep, dat de rijksoverheid de bouw van huizen moet ondersteunen met geld en beleidsinstrumenten.

Oproep Vereniging Eigen Huis en Neprom bedreigt duurzame gebiedsontwikkeling…. Meer lezen »