Projecten

Hieronder vindt u projecten die gerealiseerd zijn Aranto en/of Arno Kleine Staarman.

Rood voor Rood woningen De Marke 3-5 in Rijssen

De rood voor rood regeling is toegepast door NedVastgoed BV uit Zuna om overbodige agrarische bebouwing in verband met bedrijfsbeëindiging te kunnen slopen. Ontwikkeling en schrijven van de procedures door NedVastgoed BV hebben er toe geleid drie vrijstaande woningen van maximaal 750 m3 aan De Marke 3-5 in Rijssen te kunnen realiseren. De vrijstellingsprocedure artikel…

Lees meer »

Inbreidingsplan Locatie Brouwerskamp

De voormalige locatie van een school voor voortgezet onderwijs aan de Brouwerskamp 15 in Nunspeet komt vrij voor realisatie van 26 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen. De bestemmingsplanprocedure met intensieve contacten met omwonenden en belanghebbenden is begeleid. De startbouw is november 2010.

Herinrichting Rode Kruisgebied in Nunspeet

De projectleiding, proces- en procedureversnelling van de herinrichting van het Rode Kruisgebied. Deze gebiedsontwikkeling voorziet in de realisatie van 20 (sociale) seniorenappartementen, een supermarkt, een winkelruimte, een ontsluitingsweg, een ondergrondse parkeergarage en de herinrichting van de openbare ruimte. Dit project omvat bestemmingsplanprocedures, vrijstellingen ex artikel 19, lid 2 WRO, anterieure overeenkomsten, een verwervingsplan en de…

Lees meer »