Rood voor Rood woningen De Marke 3-5 in Rijssen

De rood voor rood regeling is toegepast door NedVastgoed BV uit Zuna om overbodige agrarische bebouwing in verband met bedrijfsbeëindiging te kunnen slopen. Ontwikkeling en schrijven van de procedures door NedVastgoed BV hebben er toe geleid drie vrijstaande woningen van maximaal 750 m3 aan De Marke 3-5 in Rijssen te kunnen realiseren. De vrijstellingsprocedure artikel 19, lid 2 van de Wet Ruimtelijke Ordening, inclusief exploitatieovereenkomst en landschapsplan, is begeleid door Arno Kleine Staarman namens de gemeente Rijssen – Holten.