Herinrichting Rode Kruisgebied in Nunspeet

De projectleiding, proces- en procedureversnelling van de herinrichting van het Rode Kruisgebied. Deze gebiedsontwikkeling voorziet in de realisatie van 20 (sociale) seniorenappartementen, een supermarkt, een winkelruimte, een ontsluitingsweg, een ondergrondse parkeergarage en de herinrichting van de openbare ruimte. Dit project omvat bestemmingsplanprocedures, vrijstellingen ex artikel 19, lid 2 WRO, anterieure overeenkomsten, een verwervingsplan en de procedure voor het opstellen van een exploitatieplan. Voor de behandeling van het beroep van het bestemmingsplan Haverkamp bij de Raad van State wordt onder andere verwezen naar de uitspraak door de Raad van State van 18 januari 2012.