Over Aranto

Aranto geeft gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers de mogelijkheid om ruimtelijke ontwikkelingen, (bouw)plannen en leegstaand vastgoed naar eigen wens te realiseren en te ontwikkelen! Dit doet zij door bij complexe juridische procedures, ruimtelijke visies en bestemmingsplannen slim gebruik te maken van uitgebreide kennis van het omgevingsrecht.

Voor Aranto is een gebiedsontwikkeling geslaagd als de toekomstige gebruikers de toegevoegde waarde ervaren, de ontwikkeling financieel-economisch haalbaar is uitgevoerd en nieuwe gebruikers zich aangetrokken voelen. Een duurzame en onderscheidende (omgevings)visie is hierbij cruciaal. Aranto is resultaatgericht en gedreven om gebruikers, eigenaren en gemeenten te verbinden, te begeleiden en daar waar nodig te leiden. Met als voordelen: het probleem helder, de snelste realisatie van het (bouw)plan en rentewinst.

Over Arno Kleine Staarman

Arno-Kleine-StaarmanArno Kleine Staarman (geboren in 1975) is vanaf 1998 tot eind 2010 werkzaam geweest bij Eiffel als juridisch specialist, beleidsmedewerker en projectleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling bij circa 20 gemeenten. Vanaf 2010 heeft hij met Aranto voor publieke en private partijen ruimtelijke projecten vervuld.

Eigenschappen van Arno Kleine Staarman zijn:

  • positief kritische denker,
  • legt makkelijk contact,
  • sensitiviteit naar zijn omgeving en creativiteit.

Kiezen voor Aranto is kiezen voor een structurele, professionele aanpak en de stap van visie naar realisatie.