Expertise

De toegevoegde waarde van Aranto is gelegen in het helpen met creatief nadenken hoe gemeenten en provincies hun prioriteiten waar wil maken. Leidend principe is de kracht van het gebied/de stad en de (toekomstige) inwoners. De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op, zekerheden verdwijnen en de vraag is hoe gemeenten en provincies kiezen uit de kansen die zich voordoen….

Vragen om over na te denken zijn:

 • Wat zou het voor gemeenten en provincies betekenen om een duurzame, onderscheidende en integrale gebiedsontwikkeling te hebben gebaseerd op de kracht van het gebied?
 • Wat zou de impact van een duurzame, onderscheidende en integrale gebiedsontwikkeling zijn als het sociaal, ruimtelijk en economisch domein elkaar versterken?
 • Hoe borgen gemeenten en provincies waardecreatie voor de lange termijn naar de praktijk van alle dag?
 • Hoe verbindt, focust en geeft een gemeente en een provincie positieve energie aan alle initiatieven?

expertise-aranto

De toegevoegde waarde van Aranto voor gemeenten en provincies in 4 regels:

 1. De gemeentelijke en provinciale behoeften en uitdagingen zijn uitgangspunt voor de implementatie van de Omgevingswet om te komen tot een duurzame, onderscheidende en integrale gebiedsontwikkeling.
 2. De Omgevingswet wordt als een hefboom ingezet om de positieve kracht van een hefboom in te zetten voor uitdagingen op sociaal, ruimtelijk en economisch domein als: krimp, vergrijzing en demografische ontwikkelingen.
 3. Praat met de “man op straat” tot en met minister en schakelt, vertaalt en koppelt van praktisch gemeentelijk niveau tot en met strategisch nationaal niveau.
 4. Schakelt makkelijk tussen overheid en bedrijfsleven als expert Duurzaamgebouwd.nl en lid expert-team Omgevingswet Tweede Kamerfractie.

De visie van Aranto op gebiedsontwikkeling nieuwe stijl is uitgebreider verwoord in de blogs op de sites:

 1. Op Duurzaamgebouwd.nl https://www.duurzaamgebouwd.nl/expertpanel/c/arno-kleine-staarman
 2. Op Binnenlandsbestuur.nl http://www.binnenlandsbestuur.nl/gedwongen-stedelijke-herverkaveling
 3. Op Aranto.nl https://www.aranto.nl/blog/