Een nationale omgevingsvisie ván “de man op straat!”

Jaar: 2015

Een nationale omgevingsvisie ván “de man op straat!”

Het Jaar van de Ruimte is op 15 december 2015 met een slotbijeenkomst groots afgesloten in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Een energieke en inspirerende slot bijeenkomst met zo’n 800 ambtenaren, adviseurs, politici en andere belangstellenden om te dromen, discussiëren en debatteren over hoe Nederland er in 2040 uit zou moeten zien. Ieder vanuit zijn eigen …

Een nationale omgevingsvisie ván “de man op straat!” Lees verder »

Help! Hoe start uw gemeente met de Omgevingswet?

De praktische werking en de verdere invulling van de Omgevingswet is hét onderwerp van gesprek bij het vierde Congres Omgevingswet in Utrecht van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft op 11 november 2015. Met de Omgevingswet wordt het huidige omgevingsrecht vernieuwd om: meer balans te leggen bij groei gericht op duurzame ontwikkeling en minder bij te …

Help! Hoe start uw gemeente met de Omgevingswet? Lees verder »

Samenwerking: dé uitdaging bij het oplossen van winkelleegstand?

Mijn vorige blog van 21 oktober 2015 “Dreigt totale winkelleegstand voor plaatsen tot 50.000 inwoners?” op basis van een blog van Cor Molenaar heeft vele reacties, meningen en visies opgeleverd. Hiervoor mijn hartelijk dank! In deze blog zal ik de reacties, meningen en visies voor u samenvatten. Branchebreed en voor de sector als totaal is …

Samenwerking: dé uitdaging bij het oplossen van winkelleegstand? Lees verder »

Dreigt totale winkelleegstand voor plaatsen tot 50.000 inwoners?

Leegstand in winkelcentra is een groot probleem in alle gemeenten in Nederland, maar met name in winkelcentra in middelgrote plaatsen buiten de Randstad. Cor Molenaar, Buitengewoon Hoogleraar bij de Erasmus Universiteit, is er in zijn blog van 2 oktober jl. heel duidelijk over. Een totale leegstand dreigt voor plaatsen tot 50.000 inwoners! 7 Oorzaken voor …

Dreigt totale winkelleegstand voor plaatsen tot 50.000 inwoners? Lees verder »

Verliest uw gemeente het voordeel van participatie bij gebiedsontwikkelingen?

In de nieuwe Omgevingswet wordt van initiatiefnemers verwacht dat zij bij plannen vroegtijdig participatie van de omgeving initiëren, maar wat wordt met participatie eigenlijk bedoeld? Wat is participatie? Participatie is het in een vroegtijdig stadium actief betrekken van belanghebbenden in uw gemeente bij complexe (bouw)plannen in hun omgeving. Van cruciaal belang is het om burgers, …

Verliest uw gemeente het voordeel van participatie bij gebiedsontwikkelingen? Lees verder »

omgevingsvisie gemeente

5 Kansen van een gemeentelijke omgevingsvisie?

Uit vele open gesprekken afgelopen tijd met wethouders en ambtenaren ruimtelijke en/of stadsontwikkeling van gemeenten door heel Nederland, klein en groot, kwam ook de omgevingsvisie aan de orde. Geregeld spraken we over de volgende vragen: Wat is een omgevingsvisie in de nieuwe Omgevingswet? Wat kan een omgevingsvisie voor mijn gemeente opleveren? Wat is een omgevingsvisie …

5 Kansen van een gemeentelijke omgevingsvisie? Lees verder »

Duurzame samenleving startpunt nieuwe Omgevingswet!

De nieuwe Omgevingswet is hét antwoord op de transitie naar een duurzame samenleving met groei gericht op duurzame ontwikkeling en integraal duurzaamheidsbeleid. Het huidige omgevingsrecht is grotendeels ontstaan om op lokaal niveau het milieu en de burgers te beschermen tegen hinder en verontreiniging door de sterke economische groei in de vorige eeuw. Om groei gericht …

Duurzame samenleving startpunt nieuwe Omgevingswet! Lees verder »

3 Tips voor wethouders in relatie tot de nieuwe Omgevingswet

Als wethouder ruimtelijke en/of stadsontwikkeling kunt u in uw gemeente in de geest van de nieuwe Omgevingswet vooruitlopen op deze wet en ‘Nu al Eenvoudig Beter’ werken (zie mijn blog “‘Nu al eenvoudig beter’ voor u?”). Het voordeel van de nieuwe Omgevingswet hangt uiteraard af van uw ambities, behoeften en uitdagingen. In dit blog geef …

3 Tips voor wethouders in relatie tot de nieuwe Omgevingswet Lees verder »

Duurzaam Bouwen en Duurzaamheid in de nieuwe Omgevingswet

In het huidige omgevingsrecht ligt de balans te veel bij zekerheid en te weinig bij duurzame ontwikkeling op duurzame ontwikkeling (zie mijn blog “Eén Omgevingswet, waarom eigenlijk?”). In deze blog check ik hoe duurzaam bouwen en duurzaamheid in het wetsvoorstel van de nieuwe Omgevingswet zijn opgenomen en geef ik kansen en uitdagingen die de nieuwe …

Duurzaam Bouwen en Duurzaamheid in de nieuwe Omgevingswet Lees verder »

Scroll naar top