oktober 2014 - Aranto

oktober 2014

Provero Bijeenkomst

10 voordelen voor gemeenten van het ‘Nu al Eenvoudig Beter’- Veegplan

Versnellen en verbeteren van bestemmingsplanprocedures: is dit iets voor uw gemeente? Uw gemeente kan, vooruitlopend op het in werking treden van de Omgevingswet in 2018, ‘Nu al Eenvoudig Beter’ werken. Ook met bestemmingsplanprocedures kan ‘Nu al Eenvoudig Beter’ gewerkt worden, door bijvoorbeeld te werken met Veegplannen. Wanneer is het werken met Veegplannen voor uw gemeente …

10 voordelen voor gemeenten van het ‘Nu al Eenvoudig Beter’- Veegplan Lees meer »